1 item tagged "NFS320"

  • کنترل پنل NFS-320

    کنترل پنل آدرس پذیر نوتیفایر

    دریافت کاتالوگ

    NFS320 کنترل پنل اعلام حریق هوشمندی است که در سریONYX کنترل پنل های اعلام حریق نوتیفایر قرار دارد.به تنهایی یا با تنظیماتی که بر روی شبکه اعمال می شود سری محصولاتOYNX نوتیفایر تمامی درخواست های مورد نیاز را بصورت جدی پشتیبانی میکند.این سیستم طوری طرحی شده است که بسادگی توسط هر کاربری قابل استفاده باشد.این کنترل پنل تنها با چند وسیله قابل تنظیم می باشد. کنترل پنلNFS-320 را میتوان در مراکز معمولی یا مراکز بسیار حساس استفاده کرد.

EasyTagCloud v2.8