1 item tagged "انواع آئروسل ها"

  • اطلاعیه بسیار مهم تارنمای طلایی

    اطلاعیه مهم تارنمای طلایی

    احتراما به استحضار می رساند شركت تارنمای طلایی همانند شركت هاي معتبر ديگر، درگير معضل كپي كاري توسط افراد و شركت هاي سودجو شده است كه با تقلب و استفاده غيرقانوني از نام محصولات این شركت، باعث ضرر و زيان خريداران مي شوند. متاسفانه اخیرا مشاهده شده است شرکت هایی با سوء استفاده از نامپایروژن  اقدام به فروشمحصولات تقلبی، غیر استاندار و فاقد تائیدیه بروز و بین المللی  کرده اند که این امر موجب ایجاد خسارات جبران ناپذیر به شرکت ها یا سازمان های خریدار، شده است

     

EasyTagCloud v2.8