•  
  •  

ارزیابی رضایتمندی مشتریان

ارزیابی رضایتمندی مشتریان
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
نام شرکت (*)
ورودی نامعتبر
سمت سازمانی (*)
ورودی نامعتبر
میزان تحصیلات (*)
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
میزان رضایت شما از محصولات شرکت تارنمای طلایی ؟ (*)
ورودی نامعتبر
میزان رضایت شما از پاسخگویی افراد شرکت به کاربران و مشتریان (*)
ورودی نامعتبر
میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده شرکت تارنمای طلایی
ورودی نامعتبر
میزان رضایت شما از تارنمای طلایی در زمینه طراحی و مهندسی سیستمها
ورودی نامعتبر
میزان رضایت شما از تارنمای طلایی در زمینه نصب و راه اندازی (*)
ورودی نامعتبر
میزان رضایت شما از آموزش تارنمای طلایی (*)
ورودی نامعتبر
میزان رضایت شما از تارنمای طلایی در زمینه خدمات پشتیبانی و سرویس و نگهداری (*)
ورودی نامعتبر
عبارت امنیتی (*) عبارت امنیتی
ورودی نامعتبر