شما اینجا هستید: خانه تائیدیه VDS

استاندارد vds

تائیدیه VDS

گواهینامه VDS دارای شهرت بسیار خوبی در بین تولید کنندگان، ارائه کنندگان خدمات و مصرف کنندگان نهایی می باشد. این گواهینامه با ارائه تضمین کیفیت قطعات ، تجهیزات ، سیستم و یا خدمات ، آن ها را با بالاترین استانداردها مطابقت می دهد. گواهینامه VDS توسط یک نهاد مستقل حمایت می شود. این نهاد مستقل توسط نهادهای مختلفی به تائید رسیده و علاوه بر این بهترین گواه برای اعتبار بالا و شایستگی منحصر به فرد خدمات VDS می باشد.همچنین استقبال بسیار زیاد تولید کنندگان و مصرف کنندگان از گواهینامه VDS که محصول و خدمات را از نظر کیفیت ایمنی مورد تائید و تضمین قرار می دهد برگ موفقیت دیگری برای VDS می باشد.بنابراین مصرف کنندگان با مشاهده مارک VDS بر روی محصولات احساس امنیت کرده و نسبت به خرید اقدام می کنند.

سرویس های قابل ارائه توسط VDS :

  • VDS برای موارد ذیل قادر به ارائه گواهینامه و تائیدیه کیفیت محصول می باشد.
  • محصولات شامل : قطعات ، اتصالات و تجهیزات
  • کمپانی های پیمانکاری
  • کمپانی های ایمنی و امنیتی
  • مدیریت کیفیت سیستم های بر طبق ISO 9001
  • مدیریت ایمنی و سلامت سیستم ها بر طبق BS OHSAS 18001
  • مفاهیم جدید حفاظت سیستم های آتش خامش کن

مصوبات VDS برای بخش حق بیمه از بازار ایمنی

در صورتی گواهینامه ای بر اساس دستور العمل های VDS و یا استاندارد های مورد تائید آن صادر شده باشد از آن به عنوان تائیدیه VDS نام می برند.

این دستورالعمل ها بعنوان یک قاعده شامل الزامات طبقه بندی شده می باشند به طوری که برای یک منطقه وسیعی از خطرات احتمالی و آسیب های بلقوه در نظر گرفته شده و اقدامات پیشگیرانه برای آن می تواند اجرا شود.

این واقعیت از طریق مشارکت کارشناسان شرکت های بیمه ، پلیس، تیم آتش نشانی و انجمن تولید کنندگان توسط VDS مورد تضمین قرار می گیرد.