اخذ نمایندگی تارنمای طلایی

شرایط اخذ نمایندگی

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

۲- اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور.

۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۴- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( برای آقایان ).

5- داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کار مفید.

6- حداقل سن 25 سال و حداکثر 60 سال تمام.

7- ابراز کتبي التزام به قوانين و آيين نامه هاي فروش شرکت تارنمای طلایی بر مبناي قرارداد فيمابين.

8- تشکيل نمايندگي حقوقي به شکل شرکت سهامي خاص با مسئوليت محدود ،تضامني يا شرکت تعاوني باشد.

9- اظهار تمايل مبني بر اخذ نمايندگي شرکت تارنمای طلایی بصورت کتبي با امضاء های مجاز آن شرکت و تصويب آن در شرکت تارنمای طلایی.

10- وجود حداقل سه عضو در هيئت مديره شرکت متقاضی.

11- داشتن حداقل 10 ميليون ريال سرمايه ثبت شده.

12- ارائه رونوشت برابر اصل گواهي ثبتي مبني بر تائیديه کل مبلغ سرمايه شرکت.

13- صورت کامل اسامي سهامداران، مديران و ميزان سهام هر يک از آنها.

14- گواهي عدم سوء پيشينه کيفري مدير عامل شرکت.

15- ارائه مستنداد مبنی بر گذشت حداقل 5 سال از تاریخ ثبت شرکت و فعالیت در طول این 5 سال.

16- مدارک ثبتي شرکت مانند روزنامه رسمي و آخرين تغييرات و اساسنامه و ...

17- ارائه تصویر گواهی ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده .

18- تعهد مبني بر اينکه هيچيک از اعضاء هيئت مديره و يا سهامداران شرکت نسبت درجه يک فاميلي با هیچیک از کارکنان شرکت تارنمای طلایی را ندارند.

19- تهيه و تجهيز دفتر کار با کاربري اداري و انبار با پوشش بيمه اي مناسب با تاييد کارشناس شرکت پس از بازديد.

20- ارائه تعهد کتبی مبنی بر عدم دخالت مستقیم در حوزه های نمایندگیهای فروش دیگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم.

21- ارائه طرح تجاري (Business Plan) نمايندگي پس از پذيرش در مرحله اول ارزيابي و تحویل به شرکت تارنمای طللایی ارائه نمايد.

22- گذراندن دوره آموزشي مورد نظر شرکت به مدت حداقل 10 ساعت توسط مدير عامل و شرکت در دوره هاي آموزشي شرکت در طول مدت نمايندگي.

23- آشنايي با شرايط و ظرفيتهاي بازار محدوده جغرافيايي محل نمايندگي.

24- ارائه گزارش مکتوب و تحلیلی بصورت ماهانه از تغییرات بازار و پیشبینی اتفاقات محتمل در استان مورد نظر.

25- دارا بودن حداقل 2 تکنيسين فني آشنا به سیستم های اعلام و اطفای حریق

26- نماينده متهد مي شود که برگه هاي رضايت مشتري را در موعد مقرر توزيع و نسب به جمع آوري آن ها اقدام و نتايج را به شرکت گزارش دهد يا در صورت لزوم اصل برگه ها را به شرکت ارسال نمايد.

27- در پايان هر ماه، نماينده در ارتباط کتبي يا تلفني خود با مدير فروش شرکت گزارش تحليلي از فروش محصولات شرکت، پيش بيني فروش در آينده و نظرات و پيشنهادات خود را در ارتباط با تکميل و بهينه سازي سبد محصولات  شرکت اعلام مي کند.